Over ons

Bedrijf van aanleg en onderhoud van groenzones in België

Met meer dan 25 jaar ervaring in aanleg en onderhoud van uw buitenruimtes, vervult ons bedrijf eveneens een belangrijke maatschappelijke rol dankzij de herintegratie en opleiding van werkzoekenden die werkloos zijn of afhankelijk van het OCMW. De ploeg professionele medewerkers die door ons gevormd werden, stellen wij u ter beschikking voor uw groenzones.

Een bedrijf dat actief is in de professionele herintegratie

Een bedrijf dat actief is in de professionele herintegratie

Tradura is een bedrijf met een sociale, maatschappelijke doelstelling, dat een democratische besluitvorming hanteert en dat opteert voor dienstverlening, meer dan het realiseren van winsten. Tradura is een bedrijf met menselijke waarden dat door persoonlijke opleiding en begeleiding, het welzijn van de medewerkers beoogt en op deze wijze zijn voortbestaan verzekert. Wij verdelen het werk, op dusdanige wijze, dat iedereen zich daarin terugvindt. Op deze manier kunnen onze medewerkers functioneren in een gezonde omgeving waar samenwerking en onderlinge hulp als menselijke waarde hoog in het vaandel worden gedragen.

De bedoeling van deze werkwijze is het creëren van kwalitatieve tewerkstelling voor mensen met een betrekkelijk lage vorming om te komen tot een duurzame herintegratie op de arbeidsmarkt. De manier waarop wij begeleiden en vormen, moet ons in staat stellen de klassieke stereotypen te overstijgen.

Wij werven onze medewerkers niet enkel aan op basis van hun kwalificaties maar ook op basis van hun potentieel en hun werkethiek. De professionele en intensieve omkadering is een belangrijke factor in de menselijke contacten terwijl het beleid van continue vorming de ontwikkeling van het individueel potentieel bevordert.

Een team gespecialiseerd voor buitenruimtes

Ons dusdanige opgeleide teams verzorgen alle werken in aanleg en onderhoud van uw buitenruimtes.

Onze specialisten voor het toevertrouwen van:

  • Ontwerpen van mooie groene landschappen
  • Onderhoud van uw sportvelden en speelterreinen
  • Opkuisen, snoeiwerken, grasmaaien, … van uw tuinen
  • Aanleg van uw buitenruimtes door plaatsen van omheiningen en poorten

Vertrouw ons het onderhoud van uw bedrijfsgroen

Professionelen, intercommunalen, mede-eigendommen, enz… U kunt beroep doen op onze onderhoudsdiensten voor uw tuinen en parken. Wij kunnen tevens het maaien en het snoeien van openbare bermen verzekeren. U kunt op onze teams rekenen voor het zoutstrooien en sneeuwruimen van parkingterreinen en toegangswegen van uw professionele gebouwen.

Wij garanderen tuinwerken zonder gebruik van pesticiden uit zorg voor de natuur en uit respect voor uw grasperken en bodems. Het onkruid wordt met manuele technieken verwijderd. Wenst u een prijsofferte of heeft u vragen omtrent onze diensten? Neemt gerust contact op met ons.

Wij zijn actief in de regio’s Brussel, Waals-Brabant en Henegouwen.

Geen gebruik
van pesticiden
Diensten
op maat
Onderhoudscontract
op jaarbasis (maaien en snoeien)

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om een goede werking van de website te garanderen, u kunt onze juridische informatie en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Cookies accepteren Cookies beheren