Maaien van bermen

Maaien van wegbermen in de regio’s Brussel, Waals-Brabant en Henegouwen

Doe beroep op een professioneel bedrijf om uw wegbermen te maaien en om uw taluds en grachten te onderhouden. Onze onderhoudswerken die 3 maal per jaar worden uitgevoerd verzekeren de veiligheid van gevaarlijke verkeersknooppunten door te zorgen voor een betere zichtbaarheid en overzichtelijkheid.

Maaien van wegbermen om uw veiligheid te verzekeren.

Maaien van wegbermen om uw veiligheid te verzekeren.

Les administrations communales peuvent faire appel à nos services de fauchage des accotements routiers. Nous sommes équipés d’un tracteur spécifiquement muni d’une épareuse. Celui-ci en plus du fauchage, peut également être utilisé pour l’entretien de vos dépendances vertes.

Het maaien van bermen heeft meer dan een esthetisch doel, het verzekert de verkeersveiligheid van weggebruikers en de zichtbaarheid van de wegenuitrustingen.

Laattijdig maaien is niet altijd mogelijk

Laattijdige maaibeurten kunnen de biodiversiteit van plantsoorten bevorderen. Plaatsen die als gevaarlijk worden beschouwd moeten daarentegen heel het jaar door regelmatig worden gemaaid. Dit geldt voor bochten, kruispunten, wegen dicht bij woonzones.

Men moet de maaihoogte respecteren:

  • Om de ondergrondse plantendelen niet te beschadigen
  • Om de beschadiging van de taluds te vermijden
  • Om het doden van kleine diersoorten te vermijden

Aarzel niet om beroep te doen op ons bedrijf voor het onderhoud van uw wegenbermen maar ook voor het onderhoud van uw sportvelden, indien nodig voor het strooien van dooizout of sneeuwruimen.

U kunt ons steeds contacteren voor bijkomende inlichtingen of voor al uw vragen.

Geen gebruik
van pesticiden
Diensten
op maat
Onderhoudscontract
op jaarbasis (maaien en snoeien)

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om een goede werking van de website te garanderen, u kunt onze juridische informatie en ons privacybeleid lezen voor meer informatie.

Cookies accepteren Cookies beheren